Hà Vân Ngọc

Kiến trúc sư Hà Vân Ngọc tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc Hà Nội năm 2004.

Lên đầu trang