Hoàng Đình Phúc

Kiến trúc sư Hoàng Đình Phúc tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc Hà Nội năm 2004.

Lên đầu trang